Hạ tầng dự án The Residence 1 đang được gấp rút hoàn thiện

Nhằm đẩy mạnh tiến độ bàn giao dự án, hạ tầng The Residence 1 đang được đốc thúc hoàn thiện mỗi ngày. Cập nhật tiến độ dự án The Residene 1 tính đến thời điểm tháng 11/2018. The Residence 1 là dự án đất nền phân lô, bao gồm 145 nền đất có [...]